Zarządzenie Nr 83/2015 z dnia 24 września 2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października...

Zarządzenie Nr 83/2015
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 24 września 2015 r.

w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

Na podstawie art. 156 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Pana Zbigniewa Broź na koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w czasie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

§ 2

Zakres wykonywanych zadań oraz ich terminy określają uchwały Państwowej Komisji Wyborczej.

§ 3

Wykonywanie zarządzenia powierza się pełnomocnikowi ds. wyborów w gminie Stary Dzików - Sekretarzowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 83/2015 z dnia 24 września 2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.11.2015 12:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż