Zarządzenie Nr 84/2015 z dnia 24 września 2015 r. w sprawie sporządzania aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

Zarządzenie Nr 84/2015
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 24 września 2015 r.

w sprawie sporządzania aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2013r. poz. 594) w związku z art. 56 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2011r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Upoważniam P. Tadeusza Nieckarza - Inspektora Urzędu Gminy do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictwa do głosowania wyborców wpisanych do rejestru wyborców Gminy Stary Dzików w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015r.
2. W ramach upoważnienia, o którym mowa w ust. 1 pracownik zobowiązany jest do:
a) przyjmowania i weryfikacji wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
b) sporządzania aktu pełnomocnictwa do głosowania
c) prowadzenia rejestru pełnomocnictw

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Stary Dzików.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 84/2015 z dnia 24 września 2015 r. w sprawie sporządzania aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.11.2015 12:09

Rejestr zmian dokumentu

pokaż