Zarządzenie Nr 87/2015 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne

Zarządzenie Nr 87/2015
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 9 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2015 rok Nr 12/IV/2015 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 21 stycznia 2015r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2015 rok o kwotę 8.882 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w ramach rządowego programu "Książki naszych marzeń" - 2.600 zł
- zasiłki stałe - 6.282 zł
2. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2015 rok o kwotę 8.882 zł, w tym na:
- zakup książek do bibliotek szkolnych - 2.600 zł
- wypłatę zasiłków stałych - 6.282 zł
2. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 87/2015
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 30 września 2015 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 801 Oświata i wychowanie 2.600
  80101 Szkoły podstawowe 2.600
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) 2.600
1. 852 Pomoc społeczna 6.282
  85216 Zasiłki stałe 6.282
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)/td> 6.282
    Razem zwiększenia 8.882

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 87/2015
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 30 września 2015 r.
Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 801 Oświata i wychowanie 2.600
  80101 Szkoły podstawowe 2.600
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.600
2. 852 Pomoc społeczna 6.282
  85216 Zasiłki stałe 6.282
  3110 Świadczenia społeczne 6.282
    Razem zwiększenia 8.882

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 87/2015 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.11.2015 13:42

Rejestr zmian dokumentu

pokaż