Zarządzenie Nr 89/2015 z dnia 12 października 2015 r. w sprawie nieodplatnego przekazania drewna

Zarządzenie Nr 89/2015
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 12 października 2015 r.

w sprawie nieodplatnego przekazania drewna

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

zarządzam co następuje:

§ 1

1. Zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego wsi Cewków z dnia 27.09.2015r. przekazuję nieodpłatnie:
- 20 mp. drewna opałowego na ogrzewanie Kościoła Parafialnego w Cewkowie.
2. Drewno pozyskane zostanie z lasu mienia komunalnego wsi Cewków w oparciu o Uproszczony Plan Urządzania Lasu.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. leśnictwa.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 89/2015 z dnia 12 października 2015 r. w sprawie nieodplatnego przekazania drewna
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.11.2015 13:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż