Zarządzenie Nr 91/2015 z dnia 13 października 2015 r. w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy spowodowanej nadzwyczajnymi zagrożeniami

Zarządzenie Nr 91/2015
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 13 października 2015 r.

w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy spowodowanej nadzwyczajnymi zagrożeniami

Na podstawie § 2 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami (Dz.U. poz. 1152)

zarządza się co następuje:

§ 1

W celu ochrony lokali wyborczych znajdujących się na terenie gminy Stary Dzików w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach zarządzonych na dzień 25 października 2015r. wyznaczam następujące osoby:
1. P. Tadeusza Nieckarza -lokal wyborczy w m. Stary Dzików (sala użyteczności publicznej)
2. P. Adama Sobczyszyna -lokal wyborczy w Cewkowie (Zespół Szkół)
3. P. Jana Nieckarza --lokal wyborczy w Cewkowie - Woli (świetlica wiejska)
4. P. Tomasza Szczepanka -lokal wyborczy w Moszczanicy (świetlica wiejska)
5. P. Krzysztofa Kłaczko -lokal wyborczy w Ułazowie (Szkoła Podstawowa)
6. P. Stanisława Sulikowskiego -lokal wyborczy w Nowym Dzikowie (świetlica wiejska)

§ 2

Do obowiązków w/w osób należy ochrona lokalu wyborczego w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi poprzez sprawowanie stałego, zewnętrznego dozoru lokalu wyborczego oraz sprawdzaniu stanu zabezpieczeń.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi ds. wyborów - Sekretarzowi Gminy Stary Dzików.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 91/2015 z dnia 13 października 2015 r. w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy spowodowanej nadzwyczajnymi zagrożeniami
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.11.2015 14:21

Rejestr zmian dokumentu

pokaż