Uchwała Nr 48/XVI/2015 z dnia 9 października 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadań z zakresu właściwości Powiatu Lubaczowskiego i udzielenia upoważnienia…

Uchwała Nr 48/XVI/2015
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 9 października 2015 r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadań z zakresu właściwości Powiatu Lubaczowskiego i udzielenia upoważnienia Wójtowi Gminy Stary Dzików

Działając na podstawie art. 18 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r., poz. 594) art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 260 z późn. zm.)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala, co następuje:

§ 1

Uchyla się w całości Uchwałę Nr 38/XI/2015 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadań z zakresu właściwości Powiatu Lubaczowskiego i udzielenia upoważnienia Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 48/XVI/2015 z dnia 9 października 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadań z zakresu właściwości Powiatu Lubaczowskiego i udzielenia upoważnienia…
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.11.2015 12:34

Rejestr zmian dokumentu

pokaż