Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu na dostawę oleju opałowego

Stary Dzików 18.12.2015 r.
271.1.2016

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013r poz. 907 z późn. zm.)  GMINA STARY DZIKÓW informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na:
"DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO"
wybrała do realizacji zamówienia ofertę nr 2 którą złożyła firma:

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA Małgorzata CZAJKOWSKA;
ul. Kustronia 3; 37-632 Stary Dzików

cena ofertowa:      netto –      1,76 zł/l  
                          brutto –      2,16 zł/l

Ofertę wybrano jako najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert.
Oferty złożyli:
1.    FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA Małgorzata CZAJKOWSKA;
ul. Kustronia 3; 37-632 Stary Dzików

Oferty otrzymały następującą łączną punktację :
-    oferta nr 1        300,00 pkt.

Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty

Zamawiający nie wykluczył żadnego wykonawcy.

Zamawiający w dniu 18.12.2015r przesłał Wykonawcy informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych. W postepowaniu nie odrzucono żadnej oferty ani nie wykluczono żadnego wykonawcy. W związku z tym umowa może zostać zawarta przed upływem terminu określonego w art. 94 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

                                                                                          Barbara Małecka
                                                                                   Wójt Gminy Stary Dzików

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu na dostawę oleju opałowego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.12.2015 08:43

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
23.09.2016 08:02Dokument został odzyskany. (Zbigniew Broź)
23.09.2016 08:01Dokument usunięto. (Zbigniew Broź)
21.12.2015 08:43 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)