Zarządzenie Nr 96/2015 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Zarządzenie Nr 96/2015
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 28 października 2015 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 9 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2015 rok Nr 12/IV/2015 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 21 stycznia 2015 r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 21.852,00 zł w tym:
a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" na kwotę 21.200,00 zł.
b) w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" na kwotę 652,00 zł.
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 96/2015
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 28 października 2015 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 801 Oświata i wychowanie 21.200 21.200
  80101 Szkoły podstawowe 5.590 8.815
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000  
  4260 Zakup energii   8.587
  4430 Różne opłaty i składki 480 228
  4410 Podróże służbowe krajowe 110  
  80110 Gimnazja publiczne 14.700 11.810
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14.700 3.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   8.000
  4300 Zakup usług pozostałych   700
  4410 Podróże służbowe krajowe   110
  80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 575 575
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe   575
  4410 Podróże służbowe krajowe 110  
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 465  
  80148 Stołówki szkolne 335  
  4410 Podróże służbowe krajowe 95  
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 240  
2. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 652 652
  85415 Pomoc materialna dla uczniów 652 652
  3240 Stypendia dla uczniów 652  
  3260 Inne formy pomocy dla uczniów   652
    Razem 21.852 21.852

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 96/2015 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.12.2015 20:29

Rejestr zmian dokumentu

pokaż