Uchwała Nr 67/XVIII/2015
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Stary Dzików

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 4 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r poz. 782)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę Wójtowi Gminy Stary Dzików na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej, na okres 15 lat nieruchomości - działek położonych w miejscowościach:
- Cewków - działki ozn. ewid. nr 2541, 4234/11, 4234/12, 4463/2, 4932/2, 6333/76, 6612, 6650, 6658, 7495/3, 7665, 7736/3, 7772, 8056, 8067,
- Moszczanica - działki ozn. ewid. nr: 1117, 1258/4, 1276, 1355, 1361/2, 1373, 1404, 169, 184, 83,927, 991/1, 991/2
- Nowy Dzików - działki ozn. ewid. nr 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1366, 1391, 237/1, 250/8, 250/9, 327/55, 327/56, 327/57, 327/59, 327/60, 327/61, 327/62, 365, 425/1, 439, 461/4, 476,
- Stary Dzików - działki ozn. ewid. nr 1460/1, 1464, 1496/2, 1497/2, 1497/4, 1497/5, 2022/1, 2022/2, 2101/9, 2248/3, 2252/1, 2253, 842/4, 998, 999,
- Ułazów - działki ozn. ewid. nr 1014, 1025/3, 1025/4, 1076/1, 1077/1, 1121/1, 1546/1, 225/4, 636/2, 673, 678/1, 743/2, 744/1, 757/11, 757/12, 784, 798/4, 804, 812/5, 85511,8 56/1, 865, 992/2, 992/3, 994/2.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 67/XVIII/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Stary Dzików
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:13.01.2016 10:53
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:13.01.2016 10:53