Zarządzenie Nr 113/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików

Zarządzenie Nr 113/2015
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 229 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

Wójt Gminy Stary Dzików
zarządza co następuje:

§ 1

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Stary Dzików Uchwał: Nr 46/XV/2015 z dnia 30 września 2015r., Nr 51/XVI/2015 z dnia 9 października 2015r., Nr 59/XVII/2015 z dnia 25 listopada 2015r., Nr 64/XVIII/2015 z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2015 rok oraz na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy w Starym Dzikowie w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok:
- Nr 76/2015 z dnia 28 sierpnia 2015r.
- Nr 77/2015 z dnia 31 sierpnia 2015r.
- Nr 78/2015 z dnia 3 września 2015r.
- Nr 80/2015 z dnia 16 września 2015r.
- Nr 81/2015 z dnia 18 września 2015r.
- Nr 86/2015 z dnia 25 września 2015r.
- Nr 87/2015 z dnia 30 września 2015r.
- Nr 90/2015 z dnia 13 października 2015r.
- Nr 93/2015 z dnia 13 października 2015r.
- Nr 94/2015 z dnia 23 października 2015r.
- Nr 95/2015 z dnia 23 października 2015r.
- Nr 96/2015 z dnia 28 października 2015r.
- Nr 97/2015 z dnia 30 października 2015r.
- Nr 98/2015 z dnia 5 listopada 2015r.
- Nr 99/2015 z dnia 10 listopada 2015r.
- Nr 101/2015 z dnia 13 listopada 2015r.
- Nr 102/2015 z dnia 26 listopada 2015r.
- Nr 103/2015 z dnia 30 listopada 2015r.
- Nr 104/2015 z dnia 30 listopada 2015r.
- Nr 105/2015 z dnia 9 grudnia 2015r.
- Nr 107/2015 z dnia 9 grudnia 2015r.
- Nr 109/2015 z dnia 18 grudnia 2015r.
- Nr 110/2015 z dnia 18 grudnia 2015r.
- Nr 112/2015 z dnia 30 grudnia 2015r.
dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików oraz w prognozie kwoty długu na lata 2015-2020, określonych w załączniku Nr 1 do uchwały Nr 13/IV/2015 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stary Dzików na 2015 rok:
1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 253.019,12 zł;
2) zwiększa się dochody majatkowe o kwotę 261.345,35 zł
3) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 277.933,47 zł;
4) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 7.671 zł;
5) zwiększa się nadwyżkę przeznaczoną na rozchody budżetu o kwotę 228.760 zł
6) zmniejsza się przychody o kwotę 228.760 zł.

§ 2

Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Stary Dzików wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015-2020, w brzmieniu jak załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Objaśnienia zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2020 Gminy Stary Dzików określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 113/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.01.2016 11:14

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
26.01.2016 13:03 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
26.01.2016 13:01 Dodano załącznik "Załącznik nr 2"
(Zbigniew Broź)
26.01.2016 13:01 Dodano załącznik "Załącznik nr 1"
(Zbigniew Broź)
26.01.2016 12:59Dokument został odzyskany. (Zbigniew Broź)
26.01.2016 11:16Dokument usunięto. (Zbigniew Broź)
26.01.2016 11:14 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)