Zarządzenie Nr 114/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego za grunty wykorzystywane na cele rolne stanowiące własność Gminy

Zarządzenie Nr 114/2015
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 31 grudnia 2015 r.

w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego za grunty wykorzystywane na cele rolne stanowiące własność Gminy

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 25 ust. 1 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 782):

Wójt Gminy Stary Dzików zarządza:

§ 1

Ustalam stawkę rocznego czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność Gminy, przeznaczone do użytkowania rolniczego w wysokości 120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia zł) za 1 ha fizyczny.

§ 2

Traci moc Zarządzenie Nr 7/2009 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie wysokości czynszu dzierżawnego na mieniu komunalnym.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2016 r.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 114/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego za grunty wykorzystywane na cele rolne stanowiące własność Gminy
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.01.2016 11:16

Rejestr zmian dokumentu

pokaż