INFORMACJA
z wykonania budżetu Gminy Stary Dzików
za 2014 rok

Wykonanie budżetu Gminy Stary Dzików w 2014 roku przedstawia się następująco:      

Wydatki - 17.692.950,14 zł
Dochody - 18.344.920,42 zł
Przychody - 1.839.784,86 zł
Rozchody - 2.377.188,90 zł

Budżet Gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 651.970,28 zł.

W 2014 roku Gmina Stary Dzików wykorzystała środki pochodzące z Unii Europejskiej w ramach programów:
- PO KL w wysokości – 523.719,33 zł,
- RPO na lata 2007-2013 - 414.757,84 zł,
- PROW na lata 2007-2013 - 1.740.328 zł.

Na dzień 31.12.2014 r. Gmina Stary Dzików nie posiada zobowiązań wymagalnych, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych.

W 2014 roku Gmina Stary Dzików nie udzielała pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego oraz nie otrzymała pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego.

W 2014 roku Gmina Stary Dzików nie udzielała poręczeń i gwarancji innym podmiotom.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja z wykonania budżetu Gminy Stary Dzików za 2014 rok
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:27.01.2016 08:52
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:27.01.2016 08:52