ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

GMINA STARY DZIKÓW informuje, że w ogłoszonym konkursie na wyłonienie partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektów w obszarze edukacji, rynku pracy, aktywizacji społeczno-zawodowej lokalnych środowisk

wybrała ofertę nr 1 którą złożyła:

ALDEO Systemy Zarządzania Sp. z o.o.
ul. Czachowskiego 34
26-600 Radom

Ofertę wybrano jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów formalnych zgodnie z regulaminem, który stanowił załącznik nr 2 w ogłoszonym konkursie.

 

                                                                                                    WÓJT GMINY

                                                                                               Barbara  MAŁECKA

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dn. 18.12.2015r

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o wyborze oferty w konkursie na wyłonienie partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektów w obszarze edukacji, rynku pracy, aktywizacji społeczno-zawodowej…
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:18.12.2015 12:43
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:01.02.2016 15:03