Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu na usługi gospodarki leśnej w Gminie Stary Dzików w roku 2016

Stary Dzików 04.02.2016r
271.2.2016

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013r poz. 907 z późn. zm.) GMINA STARY DZIKÓW informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na:

„USŁUGI GOSPODARKI LEŚNEJ W GMINIE STARY DZIKÓW  W ROKU 2016”
wybrała do realizacji zamówienia oferty które złożyły firmy:

- część 1 – oferta nr 2
USŁUGI ROLNO-MELIORACYJNE Teresa Pracało
ul. Sapiehy 4/10
37 – 630 Oleszyce
cena ofertowa:      netto -            180 828,80 zł   
                           brutto –          197 440,10 zł

- część 2 – oferta nr 2
USŁUGI ROLNO-MELIORACYJNE Teresa Pracało
ul. Sapiehy 4/10
37 – 630 Oleszyce
cena ofertowa:      netto -            203 150,40 zł   
                           brutto –          220 902,43 zł

Oferty wybrano jako najkorzystniejsze na podstawie kryterium oceny ofert.

Oferty złożyli:

Część 1
oferta nr 1 - USŁUGI LEŚNE Eugeniusz TASZAKOWSKI  Cewków 37 ;
37 – 632 Stary Dzików
oferta nr 2 - USŁUGI ROLNO-MELIORACYJNE Teresa Pracało  ul. Sapiehy 4/10;  37 – 630 Oleszyce
oferta nr 3 – Czesław ŚWIERK  AGRO-SERVICE Usługi dla Rolnictwa i Leśnictwa ul. Słowackiego 14; 37-630 Oleszyce

Część 2
oferta nr 1 - USŁUGI  ROLNO – LEŚNE Ozimek Jan ; Cewków 47  
37 – 632 Stary Dzików
oferta nr 2 - USŁUGI ROLNO-MELIORACYJNE Teresa Pracało  ul. Sapiehy 4/10;  37 – 630 Oleszyce
oferta nr 3 – Czesław ŚWIERK  AGRO-SERVICE Usługi dla Rolnictwa i Leśnictwa ul. Słowackiego 14; 37-630 Oleszyce

Oferty otrzymały następującą łączną punktację :

część 1
- oferta nr 1        276,00 pkt
- oferta nr 2        300,00 pkt
- oferta nr 3        273,00 pkt

część 2
- oferta nr 1        288,00 pkt
- oferta nr 2        300,00 pkt
- oferta nr 3         291,00 pkt

Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty

Zamawiający nie wykluczył żadnego wykonawcy.

Zamawiający w dniu 04.02.2016r przesłał Wykonawcy informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych. W postepowaniu nie odrzucono żadnej oferty ani nie wykluczono żadnego wykonawcy. W związku z tym umowa może zostać zawarta przed upływem terminu określonego w art. 94 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

                                                                                   Barbara Małecka – Wójt Gminy
                                                                                                                                                                     (imię i nazwisko)
                                                                              podpis przedstawiciela zamawiającego

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu na usługi gospodarki leśnej w Gminie Stary Dzików w roku 2016
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.02.2016 14:09

Rejestr zmian dokumentu

pokaż