Zarządzenie Nr 14/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie: udzielenia upoważnienia Pani Barbarze Żyła Kierownikowi GOPS w Starym Dzikowie do realizacji zadań z zakresu ustawy o pomocy państwa…

Zarządzenie Nr 14/2016
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 29 lutego 2016 r.

w sprawie: udzielenia upoważnienia Pani Barbarze Żyła Kierownikowi GOPS w Starym Dzikowie do realizacji zadań z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

Działając na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 11 luty 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r., poz. 195)

Wójt Gminy Stary Dzików
zarządza, co następuje:

§ 1.

Upoważniam Panią Barbarę Żyła Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie do prowadzenia postępowań, a także do wydawania decyzji w sprawach dotyczących świadczenia wychowawczego, zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

§ 2.

Upoważnienie, o którym mowa w § 1, udzielam na czas nieokreślony. Wygasa ono z chwilą cofnięcia upoważnienia albo rozwiązania stosunku pracy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 14/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie: udzielenia upoważnienia Pani Barbarze Żyła Kierownikowi GOPS w Starym Dzikowie do realizacji zadań z zakresu ustawy o pomocy państwa…
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.04.2016 14:32

Rejestr zmian dokumentu

pokaż