Uchwała Nr 79/XXII/2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 15 lat w trybie bezprzetargowym, gruntów położonych w Cewkowie stanowiących własność Gminy…

Uchwała Nr 79/XXII/2016
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 15 lat w trybie bezprzetargowym, gruntów położonych w Cewkowie stanowiących własność Gminy Stary Dzików

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 4 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 782)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę Wójtowi Gminy Stary Dzików na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej, na okres 15 lat nieruchomości - działek ozn. ewid. nr 822, 6423, 6424/2, 6424/3, 6425, 6426, 6424/1 położonych na terenie wsi Cewków oraz działki nr 1496 położonej na terenie wsi Ułazów.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 79/XXII/2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 15 lat w trybie bezprzetargowym, gruntów położonych w Cewkowie stanowiących własność Gminy…
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.05.2016 14:42

Rejestr zmian dokumentu

pokaż