Uchwała Nr 82/XXI/2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości przez Gminę Stary Dzików na rzecz Skarbu Państwa - Nadleśnictwo Oleszyce

Uchwała Nr 82/XXI/2016
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości przez Gminę Stary Dzików na rzecz Skarbu Państwa - Nadleśnictwo Oleszyce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 poz. 1515) oraz art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015r poz. 1771 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie uchwala co następuje:

§ 1

1. Rada Gminy w Starym Dzikowie wyraża zgodę na nieodpłatne przekazanie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Dzików na rzecz Skarbu Państwa - Lasów Państwowych, Nadleśnictwa Oleszyce.
2. Przedmiotem nieodpłatnego przekazania jest nieruchomość (droga) położona we wsi Nowy Dzików składająca się z działek o numerach ewid. 769/10 pow. 0,8110 oraz 769/2 o pow. 0,4300 - łączna powierzchnia 1,2410 ha.

§ 2

Darowizny określonej w § dokonuje się na cel publiczny.

§ 3

Nieodpłatne przekazanie nieruchomości (darowizna) dokonane zostanie w formie aktu notarialnego.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 82/XXI/2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości przez Gminę Stary Dzików na rzecz Skarbu Państwa - Nadleśnictwo Oleszyce
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.05.2016 15:09

Rejestr zmian dokumentu

pokaż