Uchwała Nr 83/XXII/2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 75/XXI/2016 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2016 rok

Uchwała Nr 83/XXII/2016
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr 75/XXI/2016 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2016 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz. 1240)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala, co następuje:

§ 1

Uchyla się w całości Uchwałę Nr 75/XXI/2016 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2016 rok.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 83/XXII/2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 75/XXI/2016 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2016 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.05.2016 14:36

Rejestr zmian dokumentu

pokaż