Uchwała Nr 86/XXIII/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 15 lat w trybie bezprzetargowym, gruntów stanowiących własność Gminy Stary Dzików

Uchwała Nr 86/XXIII/2016
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 20 kwietnia 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 15 lat w trybie bezprzetargowym, gruntów stanowiących własność Gminy Stary Dzików

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 4 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r poz. 782)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę Wójtowi Gminy Stary Dzików na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej, na okres 15 lat nieruchomości - działek ozn. ewid. nr 92, 94 położonych na terenie wsi Moszczanica oraz działek nr 749/2 i 750/1 położonej na terenie wsi Ułazów.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 86/XXIII/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 15 lat w trybie bezprzetargowym, gruntów stanowiących własność Gminy Stary Dzików
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.05.2016 15:10

Rejestr zmian dokumentu

pokaż