INFORMACJA
z wykonania budżetu Gminy Stary Dzików
za 2015 rok

Wykonanie budżetu Gminy Stary Dzików w 2015 roku przedstawia się następująco:      

Wydatki - 15.640.374,49 zł
Dochody - 17.791.422,48 zł
Przychody - 326.616,24 zł
Rozchody - 1.872.621,10 zł

Budżet Gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 2.151.047,99 zł.

W 2015 roku Gmina Stary Dzików wykorzystała środki pochodzące z Unii Europejskiej w ramach programów:
- PO KL w wysokości – 62.477,29 zł,
- RPO na lata 2007-2013 - 23.073,84 zł,
- PROW na lata 2007-2013 - 1.821.499,13 zł.

Na dzień 31.12.2015 r. Gmina Stary Dzików nie posiada zobowiązań wymagalnych, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych.

W 2015 roku Gmina Stary Dzików nie udzielała pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego oraz nie otrzymała pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego.

W 2015 roku Gmina Stary Dzików nie udzielała poręczeń i gwarancji innym podmiotom.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja z wykonania budżetu Gminy Stary Dzików za 2015 rok
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:20.05.2016 14:21
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:20.05.2016 14:21