Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu na dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Stary Dzików

Numer sprawy: 2710.1.2016                                                               
Stary Dzików, 19-07-2016r.                                             

Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu

na dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Stary Dzików

 Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych  t. jedn. Dz.U. z 2013r. poz 907 z póż. zm.) informuję, że w prowadzonym  postępowaniu wybrano  do realizacji zamówienia firmę:                   

    P.P.H.U. „STAKOV” Zbigniew Stachów
    ul. Kościuszki 35, 37-632 Stary Dzików

zadanie  nr  1          netto   –   4,16 zł za 1 km przejazdu - termin płatności 14 dni.
                                brutto -   4,49 zł  za 1 km przejazdu - termin płatności 14 dni.  

zadanie  nr  2         netto   –    4,16 zł  za 1 km przejazdu- termin płatności 14 dni.
                                brutto –   4,49 zł  za 1 km  przejazdu- termin płatności 14 dni.

-  Oferta nr  III.    P.P.H.U. „STAKOV”  Zbigniew Stachów, ul. Kościuszki,
                           37-632 Stary Dzików

   otrzymała następującą  łączną punktację:

zadanie nr  1   -   288,51 pkt
zadanie nr  2  -    288,51 pkt  

Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu przetargu nieograniczonym i uzyskała największą ilość punktów.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

-  Oferta  nr  I

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Jarosław Spółka Akcyjna
    37-500 Jarosław , ul. Przemysłowa 15

zadanie  nr  1   netto   –   4,50 zł za 1 km przejazdu - termin płatności  60 dni.
                         brutto -    4,86 zł  za 1 km przejazdu - termin płatności  60 dni.  

zadanie  nr  2   netto   –   4,50 zł za 1 km przejazdu - termin płatności  60 dni.
                         brutto -   4,86 zł  za 1 km przejazdu - termin płatności  60 dni.

otrzymała następującą  łączną punktację:

           zadanie nr I   -  278,46 pkt 
           zadanie nr II  -  278,46 pkt  

- Oferta  nr II  - oferta częściowa  na zadanie  nr 2

Magda 24.pl sp. zo.o   
Makowisko 42, 37-500 Jarosław

zadanie  nr  2   netto   –   5,50 zł za 1 km przejazdu - termin płatności  21 dni.
                         brutto -    5,94 zł  za 1 km przejazdu - termin płatności  21 dni.  

otrzymała następującą  łączną punktację:

             zadanie nr II  -  220,80 pkt  

Zamawiający nie odrzucił  żadnej.
Zamawiający nie wykluczył żadnego wykonawcy.

Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z art.94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa może być zawarta
w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

                       Dyrektor Gminnego
Zespołu – Ekonomiczno Administracyjnego Szkół         

                      Stanisław Sulikowski

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu na dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Stary Dzików
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.07.2016 10:13

Rejestr zmian dokumentu

pokaż