Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu na przebudowę drogi powiatowej nr 1553 R Cewków - Stary Dzików - Oleszyce w km 8+494 - 12+650

Stary Dzików 08.08.2016r

271.3.2016                                                                    

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

GMINA STARY DZIKÓW  na podstawie art.92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r  Prawo zamówień publicznych ((Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm) informuje że w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1553 R Cewków - Stary Dzików - Oleszyce w km 8+494 - 12+650 ”

wybrała do realizacji zamówienia firmę :

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO – MOSTOWYCH  Sp. z o.o
ul. Lwowska 34 ;   22 – 600 TOMASZÓW LUBELSKI

cena ofertowa:         
netto       2 577 585,78 zł
                                  brutto      3 170 430,51 zł

Ofertę wybrano jako najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert.

Oferty:

oferta nr 1- STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10;  05 – 800 PRUSZKÓW
oferta nr 2 - MATBUD Sikora Sylwia ul. Grunwaldzka 40; 36 – 040 Boguchwała
oferta nr 3 - PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO – MOSTOWYCH
                       Sp. z o.o ; ul. Lwowska 34 ;  22 – 600 TOMASZÓW LUBELSKI
oferta nr 4 – konsorcjum PBI Infrastruktura S.A. ul. Kolejowa 10E ;  23 – 200 KRAŚNIK
                      PBI WMB Sp. z o.o. ul. Błonie 8 ;  27 – 600 SANDOMIERZ
oferta nr 5 - Przedsiębiorstwo „MOLTER” Sp. z o.o.; Rudna Mała 47b
                       36 – 060 GŁOGÓW MAŁOPOLSKI

Oferty otrzymała następującą łączną punktację :

  • oferta nr 1                  284,58 pkt.
  • oferta nr 2                  244,08  pkt.
  • oferta nr 3                  300,00  pkt.
  • oferta nr 4                  281,28 pkt.
  • Oferta nr 5                 263,04 pkt.

Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty

Zamawiający nie wykluczył żadnego wykonawcy.

Zamawiający w dniu 08.08.2016r przesłał Wykonawcy informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych. W postepowaniu nie odrzucono żadnej oferty ani nie wykluczono żadnego wykonawcy. W związku z tym umowa może zostać zawarta przed upływem terminu określonego w art. 94 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu na przebudowę drogi powiatowej nr 1553 R Cewków - Stary Dzików - Oleszyce w km 8+494 - 12+650
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.08.2016 13:06

Rejestr zmian dokumentu

pokaż