Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu na przebudowę boiska piłkarskiego oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą

Stary Dzików 16.08.2016r

271.4.2016                                                                    

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

GMINA STARY DZIKÓW  na podstawie art.92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r  Prawo zamówień publicznych ((Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm) informuje że w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Przebudowa boiska piłkarskiego oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą”

wybrała do realizacji zamówienia firmę :

sanakiewicz Sp. z o.o.
Szówsko ul. Ks. Czrtoryskich 29 ; 37-500 Jarosław

cena ofertowa:          netto       1 038 865,06 zł
                                    brutto     1 277 804,02 zł

Ofertę wybrano jako najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert.

Oferty:

oferta nr 1- sanakiewicz Sp. z o.o. Szówsko ul. Ks. Czrtoryskich 29;  37-500 Jarosław

Oferty otrzymała następującą łączną punktację :

  • oferta nr 1                  300,00 pkt.

Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty

Zamawiający nie wykluczył żadnego wykonawcy.

Zamawiający w dniu 16.08.2016r przesłał Wykonawcy informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych. W postepowaniu nie odrzucono żadnej oferty ani nie wykluczono żadnego wykonawcy. W związku z tym umowa może zostać zawarta przed upływem terminu określonego w art. 94 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu na przebudowę boiska piłkarskiego oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.08.2016 14:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
17.08.2016 15:23Dokument został odzyskany. (Zbigniew Broź)
17.08.2016 14:54Dokument usunięto. (Zbigniew Broź)
17.08.2016 14:40 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
17.08.2016 14:37 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)