Uchwała Nr 101/XXVII/2016 z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.: "Wzrost efektywności i dostępności e-usług na obszarze Gmin: Stary Dzików i Przemyśl"

Uchwała nr 101/XXVII/2016
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 11 lipca 2016 r.

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.: "Wzrost efektywności i dostępności e-usług na obszarze Gmin: Stary Dzików i Przemyśl"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r., poz. 1649 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie uchwala co następuje:

§ 1

Rada Gminy Stary Dzików wyraża wolę przystąpienia Gminy Stary Dzików do partnerstwa i wspólnej realizacji projektu pn.: "Wzrost efektywności i dostępności e-usług na obszarze Gmin: Stary Dzików i Przemyśl" w ramach działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług RPO WP na lata 2014-2020.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Stary Dzików do zawarcia Umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu z Gminą Przemyśl.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 101/XXVII/2016 z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.: "Wzrost efektywności i dostępności e-usług na obszarze Gmin: Stary Dzików i Przemyśl"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.09.2016 13:33

Rejestr zmian dokumentu

pokaż