Uchwała Nr 102/XXVII/2016 z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości

Uchwała Nr 102/XXVII/2016
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 11 lipca 2016 r.

w sprawie nabycia nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015r poz. 1774 z późn. zm.) w związku z art. 44 ust. 1 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2015r poz. 1014 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
postanawia:

§ 1.

Nabyć nieodpłatnie nieruchomość położoną na terenie wsi Stary Dzików oznaczoną nr ewid. 2101/82 od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa - na cele administrowania budynkami mieszkalnymi w których mieszkania zostały nabyte przez byłych pracowników PGR Stary Dzików.
Szczegóły określa załącznik nr do uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty - na tablicach ogłoszeń.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 102/XXVII/2016
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 11 lipca 2016 r.

Lp. Nr działki Pow. (ha) Położenie Przeznaczenie nabywanej nieruchomości
1. 2101/82 0,4038 w. Stary Dzików
gm. Stary Dzików
Teren położony w strefie: tereny mieszkaniowo-usługowe istniejące adaptowane z lokalnymi dogęszczeniami

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 102/XXVII/2016 z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.09.2016 13:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż