Uchwała Nr 109/XXIX/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.: "Wzrost efektywności i dostępności e-usług na obszarze Gmin…

Uchwała Nr 109/XXIX/2016
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.: "Wzrost efektywności i dostępności e-usług na obszarze Gmin: Stary Dzików i Przemyśl"

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.), art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r., poz. 1649 z późn. zm.)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala, co następuje:

§ 1

Uchyla się w całości Uchwałę Nr 101/XXVII/2016 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Stary Dzików do partnerstwa i wspólnej realizacji projektu pn.: "Wzrost efektywności i dostępności e-usług na obszarze Gmin: Stary Dzików i Przemyśl" w ramach działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług RPO WP na lata 2014-2020.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 109/XXIX/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.: "Wzrost efektywności i dostępności e-usług na obszarze Gmin…
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.09.2016 15:01

Rejestr zmian dokumentu

pokaż