Zarządzenie Nr 38/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Zarządzenie Nr 38/2016
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 28 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 9 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2016 rok Nr 62/XVII/2016 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje

§ 1

1.Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 5 387,00 w tym:
a) w dziale 801 "Oświata i Wychowanie" na kwotę 5 387,00 zł.
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik nr. 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 38/2016
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 28 czerwca 2016 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków

 

Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 801 Oświata i wychowanie 5.387 5.387
  80101 Szkoły podstawowe 4.720 5.387
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   5.387
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.800  
  4300 Zakup usług pozostałych 2.000  
  4430 Różne opłaty i składki 920  
  80148 Stołówki szkolne 200  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200  
  80195 Pozostała działalność 467  
  4300 Zakup usług pozostałych 467  

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 38/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.09.2016 12:59

Rejestr zmian dokumentu

pokaż