Zarządzenie Nr 42/2016 z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli i nadzoru nad uprawami konopi włóknistych na terenie gminy Stary Dzików w 2016 r.

Zarządzenie Nr 42/2016
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 11 lipca 2016 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli i nadzoru nad uprawami konopi włóknistych na terenie gminy Stary Dzików w 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446) i art. 50 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016r. poz. 224) - zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję do przeprowadzenia kontroli i nadzoru nad uprawami konopi na terenie gminy Stary Dzików w składzie:
1. Elżbieta Samagalska - Inspektor Urzędu Gminy w Starym Dzikowie
2. Mariusz Wach - Inspektor Urzędu Gminy
3. Paweł Wójcik - funkcjonariusz Komisariatu Policji w Oleszycach

§ 2

Kontrola i nadzór nad uprawami odbywać się będzie w okresie obowiązywania decyzji Nr 1/2016 Wójta Gminy Stary Dzików w sprawie zezwolenia na uprawę konopi.

§ 3

Każdy c członków Komisji, o której mowa w § 1 upoważniony jest do:
- wejścia na grunty, na których są prowadzone uprawy konopi włóknistych, w tym dojścia do tych gruntów przez inne nieruchomości
- kontroli dokumentów uprawniających do prowadzenia upraw konopi
- żądania wyjaśnień od prowadzącego uprawy konopi.

§ 4

Z przeprowadzonej kontroli Komisja sporządza protokół, który przedkłada Wójtowi Gminy Stary Dzików w terminie 14 dni od dnia zakończenia kontroli.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 42/2016 z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli i nadzoru nad uprawami konopi włóknistych na terenie gminy Stary Dzików w 2016 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.09.2016 12:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż