Zarządzenie Nr 45a/2016 z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie Nr 45a/2016
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 25 lipca 2016 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego

Na podstawie art. 19 i 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z poźn. zm.) i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515)

zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia zamówienia publicznego: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1553 R Cewków - Stary Dzików - Oleszyce w km 8+494 - 12+650" w następującym składzie:
1. Jan Nieckarz - Przewodniczący Komisji
2. Bogusław Gilarski - Członek Komisji
3. Marek Sobków - Członek Komisji

§ 2

Komisja przeprowadza postępowanie zgodnie z regulaminem pracy komisji przetargowej stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 3

Komisja ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia czynności związanych z prowadzonym postępowaniem i podpisania umowy z wybranym wykonawcą.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 45a/2016 z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.09.2016 14:20

Rejestr zmian dokumentu

pokaż