OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z póź. zm.) informuję że:

wykłada się do publicznego wglądu opracowanie

„Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Stary Dzików”

Dokument wyłożony jest do wglądu w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie (pok. nr 2) w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej BIP Gminy Stary Dzików na okres 21 dni, tj. od 07.10.2016 do dnia 28 października 2016 r.

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane problematyką opracowania, mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do przedmiotowego dokumentu w formie pisemnej. Wnioski i uwagi prosimy składać w sekretariacie Urzędu gminy lub na adres e-mail: urzad@starydzikow.pl.

Osoba do kontaktu: Bogusław Gilarski tel. 16 631 80 50

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu opracowania pt. „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Stary Dzików”
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:10.10.2016 13:11
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:10.10.2016 13:11