Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w postaci dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

271.III.4.2015
Stary Dzików, 09.10.2015 r.

W imieniu Gminy Stary Dzików informuję, że w postępowaniu o wartości szacunkowej poniżej równowartości 30 000 euro na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w postaci dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej.
wybrano ofertę nr 3 złożoną przez:

Pro-Cadia S.C
ul. Mickiewicza 75
37-600 Lubaczów

Uzasadnienie wyboru oferty: Wykonawca zaproponował najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Nazwy Wykonawców, którzy złożyli oferty:

1. Usługi projektowe inwestycyjne i remontowe Maria Kukiełka
ul. Władysława Reymonta 27,
22-600 Tomaszów Lubelski,
cena brutto: 126 690,00  zł

2. Usługi projektowe Stanisław Zagrodzki
ul. A. Mickiewicza 167,
37-600 Lubaczów
cena brutto: 121 155,00 zł

3. Pro-Cadia S.C
ul. Mickiewicza 75
37-600 Lubaczów
cena brutto: 116 850,00 zł

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w postaci dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.10.2015 11:18

Rejestr zmian dokumentu

pokaż