Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w postaci audytów energetycznych budynków użyteczności publicznej i studium wykonalności

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

271.III.3.2015
Stary Dzików, 09.10.2015 r.

W imieniu Gminy Stary Dzików informuję, że w postępowaniu o wartości szacunkowej poniżej równowartości 30 000 euro na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w postaci audytów energetycznych budynków użyteczności publicznej i studium wykonalności.
wybrano ofertę nr 1 złożoną przez:

BENEOR Piotr Cebulak,
ul. Osmeckiego 13/52,
35-506 Rzeszów

Uzasadnienie wyboru oferty: Wykonawca zaproponował najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Nazwy Wykonawców, którzy złożyli oferty:

1. BENEOR Piotr Cebulak,
ul. Osmeckiego 13/52,
35-506 Rzeszów
cena brutto: 29 520,00 zł

2. ENERAL Tomasz Góra
ul. Obrocz 76a,
22-470 Zwierzyniec
cena brutto: 34 440,00 zł

3. Certyfikaty i badania termowizyjne
Dariusz Rałowski
ul. Świętojańska 51
35-304 Rzeszów
Cena brutto: 36 900,00 zł

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w postaci audytów energetycznych budynków użyteczności publicznej i studium wykonalności
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.10.2015 11:22

Rejestr zmian dokumentu

pokaż