Zarządzenie Nr 61/2016 z dnia 3 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Zarządzenie Nr 61/2016
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 3 października 2016 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 9 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2016 rok Nr 62/XVIII/2015 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 grudnia 2015r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę 7.900 zł, w tym:
a) w dziale "Transport i łączność" na kwotę 7.500 zł
b) w dziale "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" na kwotę 400 zł, w tym zmniejszenie wydatków na zakupy inwestycyjne - zakup dwóch traktorków do koszenia trawy - na kwotę 400 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 61/2016
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 3 października 2016 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 600 Transport i łączność 7.500 7.500
  60017 Drogi wewnętrzne 7.500 7.500
  4270 Zakup usług remontowych 7.500  
  4300 Zakup usług pozostałych   7.500
2. 700 Gospodarka mieszkaniowa 400 400
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 400 400
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 400  
  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   400
    Razem 7.900 7.900

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 61/2016 z dnia 3 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.12.2016 14:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż