Zarządzenie Nr 63/2016 z dnia 10 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia powiatowego kompleksowego ćwiczenia zgrywającego z udziałem miasta Lubaczów, miasta i gminy Cieszanów, Narol, Oleszyce…

Zarządzenie Nr 63/2016
Wójta Gminy Stary Dzików -
Szefa Obrony Cywilnej Gminy
z dnia 10 października 2016 r.

w sprawie przeprowadzenia powiatowego kompleksowego ćwiczenia zgrywającego z udziałem miasta Lubaczów, miasta i gminy Cieszanów, Narol, Oleszyce oraz gmin: Stary Dzików, Wielkie Oczy, Horyniec- Zdrój nt.: "Osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej oraz realizacja przedsięwzięć wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania powiatu i gmin w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny"

zarządzam co następuje:

Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 poz. 1445 z późn.zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 roku w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony (Dz. U Nr 16 poz. 152), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października 2015r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U z 2015 r. poz. 1829), wytycznych Wojewody Podkarpackiego z dnia 14 grudnia 2015 roku do szkolenia obronnego organizowanego w 2016 roku przez Marszałka Województwa Podkarpackiego, starostów, wójtów, prezydentów miast oraz zarządzenia nr 32/2016 z dnia 5 września 2016 r. - Starosty Lubaczowskiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu

§ 1

Przeprowadzić powiatowe kompleksowe ćwiczenie zgrywające z udziałem miasta Lubaczów, miasta i gminy Cieszanów, Narol, Oleszyce oraz gmin: Stary Dzików, Wielkie Oczy, Horyniec-Zdrój.

§ 2

Tematem ćwiczenia będzie "Osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej oraz realizacja przedsięwzięć wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania powiatu i gmin w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny".

§ 3

Ćwiczenie przeprowadzić w dniu 21 października 2016 roku w godzinach 7:00 do 15:00.

§ 4

Ćwiczenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy oraz na terenie ustalonym w planie ćwiczenia.

§ 5

W ćwiczeniu biorą udział: kadra kierownicza Gminy, Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, drużyna ratownictwa ogólnego.

§ 6

Celem ćwiczenia jest zgrywanie elementów powiatowego i gminnych organów kierowania oraz ich ogniw wykonawczych na terenie powiatu, ćwiczenie współdziałania tych elementów, osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej oraz realizacja przedsięwzięć wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania powiatu i gmin w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

§ 7

Ćwiczeniem będę kierował osobiście, na zastępcę kierownika ćwiczenia wyznaczam zastępcę Wójta Gminy Stary Dzików. Sztab kierownictwa ćwiczenia tworzy GZZK Urzędu Gminy w Starym Dzikowie.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w okresie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 63/2016 z dnia 10 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia powiatowego kompleksowego ćwiczenia zgrywającego z udziałem miasta Lubaczów, miasta i gminy Cieszanów, Narol, Oleszyce…
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.12.2016 15:10

Rejestr zmian dokumentu

pokaż