Zarządzenie nr 69/2016 z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu uczestnictwa w ramach Projektu z zakresu odnawialnych źródeł energii planowanego do realizacji przez Gminę Stary…

Zarządzenie nr 69/2016
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 8 listopada 2016 r.

w sprawie wprowadzenia "Regulaminu uczestnictwa w ramach Projektu z zakresu odnawialnych źródeł energii planowanego do realizacji przez Gminę Stary Dzików" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz. 1515), zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadza się "Regulamin uczestnictwa w ramach projektu z zakresu odnawialnych źródeł energii planowanego do realizacji przez Gminę Stary Dzików", stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi Urzędu Gminy na stanowisku ds. pozyskiwania środków zewnętrznych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 69/2016 z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu uczestnictwa w ramach Projektu z zakresu odnawialnych źródeł energii planowanego do realizacji przez Gminę Stary…
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.12.2016 13:48