Uchwała Nr 118/XXXII/2016 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie obciążenia nieruchomości

Uchwała Nr 118/XXXII/2016
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 26 października 2016 r.

w sprawie obciążenia nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
postanawia:

§ 1.

Obciążyć nieruchomość położoną na terenie obrębu Cewków nr ewid. 6333/17 służebnością drogową dostępu do drogi publicznej dla właściciela działki nr 7473 do działki nr 2565/8 (droga powiatowa) pasem o szer. 5 m.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty - na tablicach ogłoszeń.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 118/XXXII/2016 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie obciążenia nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.12.2016 14:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż