Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym z dnia 05.12.2016 dot. wykonania operatu i pełnienia przez Wykonawcę nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn.: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Stary Dzików”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Stary Dzików, 27.12.2016r.
Znak sprawy 271.IV.4.2016
Działając w imieniu Gminy Stary Dzików informuję, że w postępowaniu ofertowym o wartości szacunkowej poniżej równowartości 30.000 Euro realizowanym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późń. zm.) na: Wykonanie operatu i pełnienie przez Wykonawcę nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pod nazwą: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Stary Dzików”. Wybrano ofertę Nr 4 złożoną przez:

Usługi w Zakresie Wycen Nieruchomości Projektowanie Nadzór Zygmunt Motyka, ul. Mickiewicza 105a, 37-600 Lubaczów

Uzasadnienie wyboru oferty: wykonawca zaproponował najkorzystniejszą ofertę ze względu na przyjęte kryterium.
Nazwy wykonawców, którzy złożyli oferty:

1.    EKOTRANS Laboratorium Drogowe Hanna Kic,
 ul. Lipowa 6, 37 – 500 Jarosław
Cena oferty brutto – 18 437,60 zł

2.    Zakład Usługowo – Handlowy „KWANT” Andrzej Łuków,
 ul. H. Sienkiewicza 4a, 37 – 611 Cieszanów
Cena oferty brutto – 12 054,00 zł

3.    Biuro Projektów Inżynierskich PRO-GRESS,
 ul. Adama Mickiewicza 75, 37 – 600 Lubaczów
Cena oferty brutto – 51 660,00 zł

4.    Usługi w Zakresie Wycen Nieruchomości Projektowanie Nadzór Zygmunt Motyka,
ul. Mickiewicza 105a, 37 – 600 Lubaczów
Cena oferty brutto – 9 840,00 zł

5.    Usługi Projektowe Nadzór Budowlany Paweł Mielniczuk,
ul. Pogodna 78, 37 – 500 Jarosław
Cena oferty brutto – 11 931,00 zł

                                                                                                   Wójt Gminy Stary Dzików

                                                                                                         Barbara Małecka

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym z dnia 05.12.2016 dot. wykonania operatu i pełnienia przez Wykonawcę nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn.: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Stary Dzików”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.12.2016 11:06

Rejestr zmian dokumentu

pokaż