Zarządzenie Nr 91/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Zarządzenie Nr 91/2016
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 9 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2016 rok Nr 62/XVIII/2016 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 5.420,00 w tym;
a) w dziale 801 "Oświata i Wychowanie" na kwotę 5.420,00 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 91/2016
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 29 grudnia 2016 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 801 Oświata i wychowanie 5.420 5.420
  80101 Szkoły podstawowe 1.149 0
  4010 Wynagrodzenia osobowe 834 0
  4280 Zakup usług zdrowotnych 130 0
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 185 0
  80110 Gimnazja publiczne 100 5.420
  4010 Wynagrodzenia osobowe 0 5.420
  4280 Zakup usług zdrowotnych 100 0
  80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 2.629 0
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.629 0
  80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1.282 0
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.282 0
  80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach 260 0
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 260 0

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 91/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.01.2017 13:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż