Uchwała Nr 143/XXXVIII/2017 z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 15 lat w trybie bezprzetargowym, gruntów stanowiących własność Gminy Stary Dzików

Uchwała Nr 143/XXXVIII/2017
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 22 lutego 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 15 lat w trybie bezprzetargowym, gruntów stanowiących własność Gminy Stary Dzików

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późno zm.) oraz art. 37 ust. 4 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę Wójtowi Gminy Stary Dzików na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej, na okres 15 lat nieruchomości - działki ozn. ewid. nr 6333/60 położonej na terenie wsi Cewków.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 143/XXXVIII/2017 z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 15 lat w trybie bezprzetargowym, gruntów stanowiących własność Gminy Stary Dzików
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.03.2017 14:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż