Zarządzenie Nr 1/2017
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 2 stycznia 2017 r.

w sprawie wysokości pogotowia kasowego na 2017 rok

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam pogotowie kasowe w kasie Urzędu Gminy w Starym Dzikowie na rok 2017 w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 1/2017 z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie wysokości pogotowia kasowego na 2017 rok
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:27.03.2017 13:24
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:27.03.2017 13:24