Zarządzenie Nr 3/2017
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 11 stycznia 2017 r.

w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami oraz planu finansowego Urzędu Gminy w Starym Dzikowie na 2017 rok

Działając na podst. art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

Ustala się plan finansowy Urzędu Gminy w Starym Dzikowie, w tym:
- plan dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- plan wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2
- plan dochodów i wydatków ZFŚS, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 2

Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, w tym:
- plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4
- plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 3/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami oraz planu finansowego Urzędu Gminy w Starym Dzikowie na 2017 rok
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:27.03.2017 13:55
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:27.03.2017 13:55