Zarządzenie Nr 8/2017
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 2 lutego 2017 r.

w sprawie powołania zespołu zadaniowego do ustalenia liczby osób bezdomnych na terenie gminy Stary Dzików w nocy z 8 na 9 lutego 2017r.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) -

zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję zespół zadaniowy ds. ustalenia liczby osób bezdomnych na terenie gminy Stary Dzików w nocy z 8 na 9 lutego 2017r.

§ 2

W skład Zespołu wchodzą:
1. Barbara Żyła - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - koordynator gminny
2. Maria Jabłońska - pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
3. Paweł Wójcik - funkcjonariusz Komisariatu Policji w Oleszycach
4. Bogdan Buszta - funkcjonariusz Komisariatu Policji w Oleszycach

§ 3

Zadaniem Zespołu będzie ustalenie liczby osób bezdomnych mogących przebywać w miejscach niemieszkalnych lub innych obiektach.

§ 4

Wykonanie niniejszego zarządzenia zleca się Zespołowi opisanemu w § 2.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje na czas przygotowania i przeprowadzenia badania.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 8/2017 z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do ustalenia liczby osób bezdomnych na terenie gminy Stary Dzików w nocy z 8 na 9 lutego 2017r.
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:31.03.2017 14:39
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:31.03.2017 14:39