Uchwała Nr 161/XXI/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia przez Radę stanowiska dotyczącego zmian w nowym rozkładzie jazdy PKP - Podkarpacki Zakład Przewozów Regionalnych w Rzeszowi

Uchwała Nr 161/XXI/2004
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie przyjęcia przez Radę stanowiska dotyczącego zmian w nowym rozkładzie jazdy PKP - Podkarpacki Zakład Przewozów Regionalnych w Rzeszowie

Działając na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala co następuje:

§ 1

Negatywnie ustosunkowuje się do nowego rozkładu jazdy pociągów i wyraża sprzeciw w sprawie likwidacji kursu pociągu pośpiesznego relacji Wrocław - Zamość przez Przeworsk, Lubaczów, Bełżec.

§ 2

Wykonanie uchwały, poprzez przesłanie jej Marszałkowi Województwa Podkarpackiego i Lubelskiego, Wojewodzie Podkarpackiemu, Staroście Lubaczowskiemu oraz Podkarpackiemu Zakładowi Przewozów Regionalnych, powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 161/XXI/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia przez Radę stanowiska dotyczącego zmian w nowym rozkładzie jazdy PKP - Podkarpacki Zakład Przewozów Regionalnych w Rzeszowi
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.07.2005 12:20

Rejestr zmian dokumentu

pokaż