Zarządzenie Nr 17/2017 z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ustalenia ceny drewna

Zarządzenie Nr 17/2017
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 24 marca 2017 r.

w sprawie ustalenia ceny drewna

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jed. Dz. U. z 2013 r. poz. 549 z późn. zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1

Ustalam cenę drewna jak w "Ramowym cenniku sprzedaży drewna Nr 1/2017" stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Traci moc zarządzenie Nr 10/2016 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia ceny drewna.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 17/2017 z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ustalenia ceny drewna
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.04.2017 13:56

Rejestr zmian dokumentu

pokaż