Zarządzenie Nr 26/2017
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 5 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Działając na podstawie art. 41 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 48/2016 Wójt Gminy Stary Dzików z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odwołuję członka Pawła Wójcika a najego miejsce powołuję Bogdana Busztę.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 kwietnia 2017r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 26/2017 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:10.05.2017 14:58
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:10.05.2017 14:58