Zarządzenie Nr 29/2017
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 24 kwietnia 2017 r.

w sprawie przekazania Radzie Gminy Stary Dzików sprawozdania finansowego za 2016 rok

Na podst. art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z 2009r. z późn. zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1

Przekazuje się Radzie Gminy Stary Dzików sprawozdanie finansowe za 2016 rok składające się z:
a) bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego
b) łącznego bilansu samorządowych jednostek budżetowych
c) łącznego rachunku zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych
d) łącznego zestawienia zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 29/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie przekazania Radzie Gminy Stary Dzików sprawozdania finansowego za 2016 rok
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:11.05.2017 09:19
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:11.05.2017 09:19