Zarządzenie Nr 35/2017
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 28 kwietnia 2017 r.

w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z Rejestrem Instytucji Kultury Gminy Stary Dzików

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 5 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Dla prawidłowej realizacji obowiązku wynikającego z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.), dotyczącego prowadzenia Rejestru Instytucji Kultury, określam wzory dokumentów dotyczących tego Rejestru:
1) wniosek o dokonanie zmian wpisu w Rejestrze Instytucji Kultury, stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia,
2) wniosek o wydanie odpisu z Rejestru Instytucji Kultury, stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia,
3) odpis pełny z Rejestru Instytucji Kultury, stanowiący załącznik Nr 3 do zarządzenia,
4) odpis skrócony z Rejestru Instytucji Kultury, stanowiący załącznik Nr 4 do zarządzenia.

§ 2

Wnioski o dokonanie zmian lub o wydanie urzędowo poświadczonych odpisów z Rejestru Instytucji Kultury Gminy Stary Dzików, składa się wg wzorów dokumentów określonych w § 1.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 35/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z Rejestrem Instytucji Kultury Gminy Stary Dzików
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:11.05.2017 09:51
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:11.05.2017 09:51