(utraciła moc w uchwale nr 169/XLIII/2017) Uchwała Nr 164/XLII/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali w wielomieszkaniowych domach komunalnych i sprzedaży ułamkowych części gruntu

(Ta uchwała utraciła moc Uchwałą 169/XLIII/2017)

Uchwała Nr 164/XLII/2017
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali w wielomieszkaniowych domach komunalnych i sprzedaży ułamkowych części gruntu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r poz. 446) oraz art. 13 ust. 1, art. 28 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt 3, ust. 4, art. 67 ust. 1a, art. 68 ust. 1 pkt 7, ust. 2, 2a, 2b i 2d, art. 70 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r poz. 2147) oraz uchwały Nr 163/XLII/2017 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 21 czerwca 2017r. w sprawie zasad udzielenia bonifikat i warunków płatności przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców -

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala się co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży na rzecz najemców wyodrębnione lokale mieszkalne wraz z niezbędnymi urządzeniami znajdujące się w komunalnych budynkach wielomieszkaniowych położonych w miejscowości Stary Dzików:
1. przy ul. Kustronia 13 i 14 oraz sprzedaje się ułamkowe części gruntu nieruchomości oznaczonej działką nr 1400/2 i 1213/1.

§ 2

Sprzedaż gruntu i lokali mieszkalnych nastąpi w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości opisanych w § 1, jeżeli będzie ona sprzedawana na rzecz dotychczasowych najemców.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:(utraciła moc w uchwale nr 169/XLIII/2017) Uchwała Nr 164/XLII/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali w wielomieszkaniowych domach komunalnych i sprzedaży ułamkowych części gruntu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.06.2017 10:02

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
06.11.2019 12:28 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
06.11.2019 12:26Dokument został odzyskany. (Zbigniew Broź)
05.09.2017 11:03Dokument usunięto. (Zbigniew Broź)
28.06.2017 10:02 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)