Zarządzenie Nr 38/2017
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 9 maja 2017 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych przymrozkami wiosennymi na terenie gminy Stary Dzików

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz Zarządzenia Nr 59/15 Wojewody Podkarpackiego z dnia 20 marca 2015r. w sprawie powołania Gminnych Komisji ds. szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych na terenie województwa podkarpackiego w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej -

zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Powołuję Gminą Komisję ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych przymrozkami wiosennymi w następującym składzie:
1) Stanisława Szczybyło - przedstawiciel ODR
2) Julian Wawrzyniec - przedstawiciel PIR
3) Wiesław Ziętek - przedstawiciel PIR
4) Elżbieta Samagalska - pracownik UG
5) Jan Nieckarz - pracownik UG
6) Krzysztof Kłaczko - pracownik UG
7) Mariusz Wach - pracownik UG
8) Tadeusz Jabłoński - pracownik UG
9) Marek Sobków - pracownik UG
2. Komisja we własnym zakresie wyłoni ze swojego składu Przewodniczącego, który będzie koordynował całokształt jej pracy.
3. W pracach komisji bez prawa szacowania może brać udział sołtys wsi, w której dokonywane są szacunki strat.

§ 2.

Do zadań Komisji należy dokonanie szacunku szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanego wystąpieniem przymrozków wiosennych.

§ 3.

Komisja sporządza protokół strat oddzielenie dla każdego gospodarstwa.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 38/2017 z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych przymrozkami wiosennymi na terenie gminy Stary Dzików
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:13.07.2017 15:14
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:13.07.2017 15:14