Zarządzenie Nr 45/2017
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 31 maja 2017 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2017 rok Nr 128/XXXV/2016 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 28 grudnia 2016r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę 8.178 zł, w tym:
a) w dziale "Administracja publiczna" na kwotę 621 zł
b) w dziale "Obsługa długu publicznego" na kwotę 7.557 zł
3. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 45/2017
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 31 maja 2017 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 750 Administracja publiczna 621 621
  75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 621 621
  4220 Zakup środków żywności 621  
  4300 Zakup usług pozostałych   621
2. 757 Obsługa długu publicznego 7.557 7.557
  75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 7.557 7.557
  8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 7.557  
  8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 1.389  
    Razem 8.178 8.178

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 45/2017 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:19.07.2017 13:49
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:19.07.2017 13:51